Thạch cao Thạch cao Thạch cao
Thạch cao | KD Thạch cao | HD3-QT018 Thạch cao | HD6-TPCL Thạch cao | HD-TR009 Thạch cao | HD4-QT042 Thạch cao | HD8-PK185 Thạch cao | HD1-CT028 Thạch cao | HD9-V-093A Thạch cao | HD-CTR638A Thạch cao | HD-LD041 Thạch cao | HD15

CATALOGUE PHÀO CHỈ

  • CATALOGUE PHÀO CHỈ
  • CATALOGUE PHÀO CHỈ
  • CATALOGUE PHÀO CHỈ

CATALOGUE PHÀO CHỈ

Mã sản phẩm: CT56A

Mô tả: CHỈ THẠCH CAO-CT56A-DO CÔNG TY TTNT QUỐC THÀNH SẢN XUẤT
THẠCH CAO CAO CẤP DO THÁI LAN SẢN XUẤT+SỢI THỦY TINH CHUYÊN DÙNG
LIÊN HỆ: MR NGHĨA: 0913.805.771
EMAIL:nghia77777@gmail.com
 

Đặc điểm

CATALOGUE PHÀO CHỈ
Để được xem thật nhiều mẫu và biết thêm về giá cả, mời độc giả vào đây
NHÀ SẢN XUẤT PHÀO CHỈ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Catalogue phao chi CTR-TM008mauphao CT-TK4CATALOGUE PHAO CHI MS:CT64mẫu thạch cao CT94mau phao chi CT-TM17mauphaothachcao CT-TM16PHÀO CHỈ CT4Amẫu phào CT59Aphao chi CT-TM15Phaochi CT-TM9mauphaochi CT65APHÀO CHỈ THẠCH CAO CT27SNHÀ SẢN XUẤT PHÀO CHỈ MS:CT59CNHÀ SẢN XUẤT PHÀO CHỈ MS:CT-TM14CATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CT84CCATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CT64APHÀO CHỈ CT51ACATALOGUE PHÀO CHỈ CT157ACATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CT49CATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CKT45CATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CT-TM8PHÀO CHỈ CTR35CATALOGUE PHAO CHI MS:CT61A5CATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CTR9CATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CT21CATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CTR11
CATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CT72S
CATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CT51BCATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CT100BCATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CT20CCATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CTR10BCATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CTR-TM2CATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CT11A
CATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CT-TM1
PHÀO CHỈ CT25
CATALOGUE PHÀO CHỈ MS:HV-TM2CATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CT20APHÀO CHỈ MS:CT157PHÀO CHỈ MS:CT13SPHÀO CHỈ MS:HV-TM1PHÀO CHỈ MS:CC1-45PHÀO CHỈ MS:CTR45CATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CT100
CATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CT2CATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CT5HMCATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CT4CATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CT61NCATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CT8ACATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CT51MCATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CT100APHÀO CHỈ MS:CT61CCATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CC1-45VCATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CT82CATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CT3CCATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CT20R
CATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CT84A
CATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CT104ECATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CT251MCATALOGUE THẠCH CAO MS:CT-BC1PHÀO CHỈ MS:CT37CATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CT109Amauphaothachcao CTD1mau phao thach cao CT56Amẫu phào thạch cao CT12tạo mẫu phào chỉ CT251-100hình ảnh phào chỉ CT11hinh anh phao chi CT251Cmau phao chi CT34PHÀO CHỈ MS:CT32PHÀO CHỈ MS:TCD236CATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CT16ACATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CT499CCATALOGUE PHÀO CHỈ MS:CTR-TM3PHÀO CHỈ MS:CT38CATALOGUE PHÀO CHỈ MS:T1CATALOGUE PHÀO CHỈ MS:T2CATALOGUE PHÀO CHỈ MS:T3CATALOGUE PHÀO CHỈ MS:T4CATALOGUE PHÀO CHỈ MS:T5CATALOGUE PHÀO CHỈ MS:T6CATALOGUE PHÀO CHỈ MS:T7CATALOGUE PHÀO CHỈ MS:T8
CATALOGUE PHAO CHI CT-TM002
PHÀO CHỈ CLT5
Phaochi CTR3A
CATALOGUE PHÀO CHỈ HG7B
PHÀO CHỈ ĐẸP CTR50

CÔNG TY TRANG TRÍ NỘI THẤT
QUỐC THÀNH
ĐT: 0913.805.771 ( Mr. Nghĩa )
website:www.thachcaodep.vn Email:nghia77777@gmail.com

Thông số kỹ thuật

HẠNG MỤC KÍCH THƯỚC(mm) TRỌNG LƯỢNG GHI CHÚ
CATALOGUE PHÀO CHỈ 250*230 0.5KG/1MD 90,000vnđ
Gọi ngay: 0913805771